Prisgaranti

Prisgaranti

Alltid lägsta pris
14 dagars ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Betala när du är nöjd
Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Jämför utan extra kostnad

Vattenkraft

Sverige är ett av de länder som producerar och använder sig av vattenkraft mest i hela världen, nästan hälften av vår el kommer från vattenkraften. Vattenkraften orsakar nästan inga utsläpp från klimatgaser.

Vattenkraft är förnyelsebar

Vatten är inget som förbrukas, utan vattnet ingår i ett kretslopp och kommer hela tiden tillbaka till jorden i form av nederbörd. Detta innebär att vattenkraft är förnyelsebar, vilket är bra för miljön.

Hur fungerar vattenkraft? 

Vattnet ingår som sagt i ett kretslopp, där det avdunstar från sjöar och hav och kommer ner igen i form av regn eller snöfall. När vattnet kommer ner rinner det mot vattendragen där våra vattenkraftverk står. 

När vattnet forsar genom turbinerna på kraftverket börjar dessa rotera. De roterande turbinerna driver en generator som i sin tur omvandlar vatten till el. 

Fördelar med vattenkraft

Det finns flera fördelar med vattenkraft, vi listar några nedan. 

Låga klimatutsläpp

Vattenkraften ger endast minimala utsläpp på miljön. 

Trygg eltillgång 

Energin i vattnet behöver inte användas med en gång utan kan sparas i dammar/magasin. Det kan alltså användas för elproduktion senare när elen behövs som mest, som under vintern när vår elproduktion ökar. En del stora magasin kan lagra vatten i flera år, sveriges största magasin är sjön Vänern. 

Vattenkraften skiljer sig här åt från andra förnybara elproducenter som vind- och solkraft, där energin inte går att lagra utan behöver användas med en gång. 

Förnybar

Vattenkraft är som tidigare skrivet, förnybar och inget som förbrukas.

Kostnadseffektiv

Vattenkraft är kostnadseffektiv och ger konkurrenskraftiga priser. 

Hur mycket el ger vattenkraften? 

Idag finns det över 2000 vattenkraftverk i Sverige och vattenkraften har funnits här i flera hundra år. Under ett år producerar vattenkraften i genomsnitt 65 TWh el. Nästan hälften av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraften.