Prisgaranti

Prisgaranti

Alltid lägsta pris
14 dagars ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Betala när du är nöjd
Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Jämför utan extra kostnad

Användarvillkor

Upphovsrätt

Allt material som finns återgivet på denna hemsida anses tillhöra TecknaEl om inte något annat explicit har uttryckts. Därigenom är allt material på hemsidan, både grafiskt och deskriptivt sådant, skyddat av generell svensk skyddslagstiftning liksom uttryckligen av lagen om upphovsrätt (1960:729). Med detta som bakgrund är det för annan part därför förbjudet att reproducera, kopiera, modifiera, fingera, publicera eller distribuera material eller innehåll från TecknaEl, eller material som utges vara från TecknaEl, utan ett skriftligt tillstånd från TecknaEl. I enlighet med svensk lagstiftning har användare rätt att kopiera innehåll från TecknaEls webbplats för individuella icke-kommersiella ändamål.

De följande villkoren avser hur webbportalen www.tecknael.se - som förses av TecknaEl AB (TecknaEl) - skall användas och nyttjas. Genom att använda TecknaEl och de tjänster som webbportalen erbjuder så accepterar besökare därigenom de följande villkoren. De besökare som inte accepterar dessa villkor kan därför avböja från att nyttja tjänsten och omgående lämna hemsidan.

Prisinformation

De prisangivelser som presenteras genom webbportalen liksom de elavtalsvillkor som anges baseras på information från både elleverantörer och andra källor. TecknaEl arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra innehållet på plattformen och ämnar leverera information som är så korrekt, uppdaterad och övergripande som möjligt. Tekniska svårigheter, problem med att inhämta information från tredje part eller error hominum kan dock ge upphov till inkonsekvent eller felaktig information på plattformen. Med detta som bakgrund friskriver sig TecknaEl från felaktiga prisangivelser eller avtalsvillkor och reserverar sig rätten att utan varsel eller retroaktivt korrigera dessa för att reflektera reella pris- och avtalsvillkor.

Begränsning av ansvar

TecknaEl är inte en direkt företrädare för de elhandelsbolag som finns representerade på plattformen. TecknaEl är en mellanhand som vidarebefordrar användares begäran att teckna elavtal till det elhandelsavtal användaren har valt. TecknaEl ansvarar inte för några skador som har förorsakats utifrån innehåll som återfunnits på webbplatsen, eller utifrån innehåll som inte har återfunnits. Likaså friskriver sig TecknaEl från potentiella åtgärder besökare har utfört med bakgrund av innehåll som återfunnits på plattformen. Användning av www.tecknael.se liksom att agera utifrån information som återfunnits på plattformen sker alltid på användares enskilda ansvar.

Cookies

I full enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) uppmärksammas användare av tjänsten att denna webbplattform användare sig av ”cookies” - sk kakor - för att lagra uppgifter och underlätta för besökare. Om en besökare inte accepterar användandet av cookies uppmanas denne välja att inte använda sig av TecknaEl eller konfigurera sin webbläsare så att cookies inte accepteras.

Personuppgifter

Användare som besöker webbportalen eller på annat vis nyttjar TecknaEl kan krävas ange personuppgifter. TecknaEl reserverar sig rätten att behandla personuppgifter som är hänförliga till tjänstens användare. Mer utförlig information gällande hur TecknaEl kan komma att behandla användarers personuppgifter finns att återfå i TecknaEls Personuppgiftspolicy. Denna nås på följande länk: https://tecknael.se/personuppgiftspolicy

De som besöker eller nyttjar denna plattform accepterar därigenom att den har tagit del av, förstår och accepterar innehållet i TecknaEls Personuppgiftspolicy. Användare som uppger sina personuppgifter till TecknaEl accepterar även att TecknaEl kan komma att lagra och behandla dessa i enlighet med TecknaEls Personuppgiftspolicy. TecknaEl behandlar och lagrar i regel användares namn, anläggnings-ID, adress, e-postadress liksom mobiltelefonnummer. TecknaEl kan komma att nyttja dessa personuppgifter för att kunna vidarebefordra användares begäran att teckna ett elavtal. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning.

I händelse av ändrade villkor

TecknaEl reserverar sig rätten att vid givet tillfälle korrigerar eller ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida. Användare av TecknaEl har genom att ta del av tjänsten accepterat att de själva har ansvar för att de agerar i samförstånd med dessa användarvillkor. TecknaEl reserverar sig inför eventuella felaktigheter i dessa villkor.

Kontakta TecknaEl

För vidare spörsmål eller tillgång till ytterligare information ombes besökare att kontakta TecknaEl på:

TecknaEl AB
Markvardsgatan 15 | Första våningen 113 53 Stockholm
E-postadress: info@tecknael.se
Telefonnummer: 076 69 234 55