Prisgaranti

Prisgaranti

Alltid lägsta pris
14 dagars ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Betala när du är nöjd
Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Jämför utan extra kostnad

Cookiepolicy

De som använder sig av plattformen TecknaEl eller andra tjänster knutna till www.tecknael.se accepterar implicit att TecknaEl nyttjar så kallade cookies. De som inte accepterar detta ombeds antingen lämna plattformen eller ändra sina webbläsarinställningar till att inte acceptera cookies.

Vad är cookies?

Uttrycket ”cookies” är något som de flesta förmodligen har hört talas om på internet, men det är trots detta ett obskyrt begrepp som långt från de flesta har god kännedom om. Cookies (dvs ”kakor”) kan liknas vid små textfiler som lagras i minnet på den enhet besökare använder för att underlätta och förbättra upplevelsen på webbplatsen ifråga. Cookies kan exempelvis komma att användas för att en webbplats ska kunna känna igen återkommande besökare, kunna särskilja olika besökare, och generellt för att kunna leverera en bättre användarupplevelse. Genom att besöka www.tecknael.se accepterar besökare och användare att cookies nyttjas. Om en besökare inte vill acceptera användare av cookies behöver denne explicit ändra preferenserna i sin webbläsare.

Cookies delas därtill oftast upp i två huvudgrupper. Dessa utgörs av ”sessionscookies” och ”permanenta cookies”. Medan sessionscookies intet har något utgångsdatum så är dessa endast aktiva medan besökare använder sin webbläsare för att surfa på internet. Om webbläsaren stängs ned så raderas även denna cookie. Permanenta cookies, å andra sidan, harr ett explicit utgångsdatum som är angivet redan på förhand. Denna typ av cookie hjälper till att effektivisera användandet av olika hemsidor. TecknaEl använder sig av cookies för att kunna vidareutveckla sina tjänster, liksom för att kunna effektivisera sin hemsida. TecknaEl ämnar endast använda sig av cookies som kan anses vara ”nödvändiga” men reserverar sig inför att använda alla de typer av cookies som kan komma att krävas för att på ett konkurrensmässigt vis driva och vidareutveckla tjänsten.

Varför behövs cookies?

Cookies kan användas för att uppnå många olika ändamål. Dessa kan exempelvis innefatta syften såsom:

  • Använda säker internetöverföringskryptering för att skydda känsliga uppgifter. • Underlätta navigering på webbplatsen för användare.
  • Uppskatta och meddela webbplatsens användarantal och trafik.
  • Vidareutveckla plattformen genom en djupare förståelse för hur den nyttjas.
  • Tillåta utvecklarna av en plattform att studera och förstå hur användare nyttjar plattformen, liksom generera data för hur webbplatsen kan utvecklas.
  • Samla information gällande hur användarbeteenden ser ut, i syfte att vidare kunna anpassa och utveckla plattformen och anslutna tjänster.

Den ovanstående listan ska ses som en pedagogisk introduktion till cookies snarare än ett uttömmande regelverk för vad TecknaEl använder cookies för. Det kan även komma att användas annan spårningsteknik än enbart cookies för att uppnå dessa ändamål. Förslagsvis kan pixlar, IP-adresser eller användarmönster även sparas. Detta policydokument refererar till alla dessa tekniker som ”cookies”.

Hindra att cookies används

Den som inte accepterar att TecknaEl använder sig av cookies bör i första hand lämna plattformen. Den kan även se till att manuellt ställa in sin webbläsare till att inte acceptera cookies. Att förbjuda cookies innebär dock potentiellt att de tjänster som TecknaEl erbjuder kan komma att fungera på felaktiga vis. Den som vill förstå och lära mer om cookies ombeds vänligen besöka den följande hemsidan: www.aboutcookies.org.

Kontakta TecknaEl

För vidare spörsmål eller tillgång till ytterligare information ombes besökare att kontakta TecknaEl på:

TecknaEl AB
Markvardsgatan 15 | Första våningen 113 53 Stockholm
E-postadress: info@tecknael.se
Telefonnummer: 076 69 234 55