Prisgaranti

Prisgaranti

Alltid lägsta pris
14 dagars ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Betala när du är nöjd
Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Jämför utan extra kostnad

Personuppgiftspolicy

TecknaEl AB (”TecknaEl”, ”vi”) sätter ett avsevärt fokus på integritet och den rätt till kontroll över sina personuppgifter som användare av tjänsten har. Med detta som bakgrund kan användare av tjänsten nedan läsa om den typ av uppgifter som TecknaEl samlar in. Denna personuppgiftspolicy beskriver därtill i vilket syfte TecknaEl samlar in dessa uppgifter, hur användare av tjänsten kan ha kontroll över sina uppgifter, med vilken grund uppgifterna har samlats in liksom hur TecknaEl kan kontaktas. De som använder sig av TecknaEl, TecknaEls plattform eller andra tjänster kopplade till TecknaEl accepterar därigenom att deras personuppgifter kan komma att behandlas i enlighet med den följande personuppgiftspolicyn. TecknaEl agerar personuppgiftsansvarig enligt vederbörande villkor och är därtill ansvarig för att behandling av dessa uppgifter sker i enlighet med relevant gällande lagstiftning.

TecknaEl behandlar alla personuppgifter i enlighet med relevant personuppgiftslagstiftning. Därigenom så respekterar TecknaEl det ramverk den svenska Personuppgiftslagen (1998:204) utgjorde fram tills den 25 maj 2018, då den ersattes av den europeiska dataskyddsförordningen GDPR. TecknaEl respekterar och följer de numera gällande bestämmelser för hur personuppgifter ska behandlas enligt GDPR.

Centrala begrepp

Personuppgiftsbehandling berör ett antal centrala begrepp som kan vara förvirrande eller svåra att förstå för gemene man. Först och främst så kan även själva begreppet ”personuppgift” vara svårt att fullt begripa. En personuppgift är information eller en upplysning som, för sig själv eller tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en fysiskt levande person. Exempelvis utgör namn, telefonnummer, adress, personnummer, IP-address, användarbeteende vid nyttjande av tjänsten liksom e-postadress olika typer av personuppgifter. Utöver detta så inbegriper personuppgiftsbehandling all tänkbar hantering av olika personuppgifter, liksom insamlandet, analyserandet, ändringen, registreringen och lagringen av denna. Den aktör som är personuppgiftsansvarig är ansvarig för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning, liksom för vilka ändamål personuppgifter i fråga behandlas.

Vilka uppgifter behandlas?

I syfte att kunna leverera en så funktionell tjänst som möjligt, liksom i framtiden kunna rikta så passande information som möjligt till användare så reserverar sig TecknaEl rätten att kunna samla in, behandla och lagra de följande personuppgifterna:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Personligt ID-nummer
 • Anläggnings-IDI
 • Nät-ID
 • Årsförbrukning
 • Antal inneboende
 • Bostadstyp
 • Inflyttningsdatum
 • Faktureringsadress
 • IP-adress
 • Geografiska uppgifter

Det bör vidare observeras att denna lista inte är uttömmande. TecknaEl reserverar sig inför att kunna kräva att användare även delar med sig av övriga typer av personuppgifter och kan likaså behandla dessa. Om användare inte lämnar nödvändiga personuppgifter till TecknaEl så kan detta leda till att dessa stöter på problem med att genomföra ett elavtalsbyte eller får ett felaktigt erbjudande. Det är upp till användare av tjänsten att försäkra at de uppgifter som har uppgetts är riktiga. TecknaEl kan även komma att hämta liksom behandla information om sina kunder automatiskt. De som skapar ett konto på TecknaEl accepterar att dela med sig av information gällande deras användning av plattformen, vilka sidor de besöker, hur länge de spenderar på plattformen, hur de navigerar på hemsidan, teknisk data förslagsvis om vilka enheter som nyttjas, geografisk information, information gällande operativsystem, webbläsarversion, adressuppgifter genom offentligt register eller övrig information.

Behandling av personuppgifter

TecknaEl behandlar personuppgifter i full enlighet med relevant lagstiftning. Detta innebär att personuppgifter inte kan lagras av TecknaEl under omotiverat lång tid, eller under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen av personuppgifterna. TecknaEl kommer att lagra personuppgifterna från medlemmar under den tid som dessa förblir medlemmar hos TecknaEl. För de som inte har ett användarkonto så kommer personuppgifter sparas under skälig tid för att tillåta dessa att slutföra den tjänst de sökt utföra genom TecknaEl. TecknaEl kommer inte att nyttja information från kunder som slutade vara medlemmar på plattformen för mer än 24 månader sedan i marknadsföringssyfte. TecknaEl friskriver sig dock från att i vissa fall spara information längre än under denna tidsperiod, exempelvis på grund av lagkrav - såsom Bokföringslagen (1999:1078). TecknaEl har dock ingen uttrycklig skyldighet att bevara eller lagra kunders personuppgifter. TecknaEl kan även komma att använda sig av offentliga register, såsom SPAR, för att kunna försäkra att dina personuppgifter förblir uppdaterad och korrekta. Denna typ av information kan komma att hämta personnumret från den adress en presumtiv kund anger.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång 
De som nyttjar TecknaEls plattform har rätt till att begära liksom få bekräftelse gällande - huruvida TecknaEl har behandla personuppgifter gällande denna person. I händelse av att TecknaEl behandlar en persons personuppgifter så har denna rätt att utan extra kostnad få ta del av information gällande informationsbehandlingen, liksom motta en kopia av de personuppgifter som behandlas. I syfte att undvika en orimlig administrativ börda kan TecknaEl komma att ta ut en skälig avgift för vidare kopior.

Rätt till rättelse av personuppgifter 
De som nyttjar plattformen har rätt till att utan ett oskäligt dröjsmål kunna få felaktiga personuppgifter korrigerade. Användare har även rätt att kunna komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering 
De som nyttjar plattformen kan i vissa fall ha rätt till att få sina personuppgifter raderade från den. Detta förutsätter att personuppgifterna i fråga inte längre än nödvändiga för de skäl som de ursprungligen samlades in; att behandlingen av uppgifterna grundade sig i ett avtal där användaren vid valfritt tillfälle kan återkalla sitt samtycke för personuppgiftsbehandling; att personen i fråga invänder sig mot behandling av dennes personuppgifter med orsak av en intressekonflikt, i förhållande till vilken det saknas berättigad grund för behandlingen som väger tyngre; liksom i det eventuella fall där personuppgifterna har blivit grovt felaktigt behandlade. Rätten till radering är dock inte applicerbar i de fall där behandlingen av personuppgifterna krävs för att TecknaEl ska kunna fullfölja en rättslig eller praktisk förpliktelse.

Cookies

De som besöker och använder TecknaEl-plattformen accepterar att använda sig av de cookies och andra spårningstekniker som hemsidan nyttjar. Det finns mer information gällande hur TecknaEl använder sig av cookies på den följande länken gällande TecknaEls Cookiespolicy: https://tecknael.se/cookiepolicy.

Kontakta TecknaEl

För vidare spörsmål eller tillgång till ytterligare information ombes besökare att kontakta TecknaEl på:

TecknaEl AB
Markvardsgatan 15 | Första våningen 113 53 Stockholm
E-postadress: info@tecknael.se
Telefonnummer: 076 69 234 55