Prisgaranti

Prisgaranti

Alltid lägsta pris
14 dagars ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Betala när du är nöjd
Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Jämför utan extra kostnad

Billigaste elavtalet på marknaden - Hur du hittar det

Står du inför den stora och roliga förändringen att flytta till ditt första egna boende? Då är det hög tid för dig att söka upp det billigaste elavtalet på marknaden!

För det finns ju en hel del saker man måste ha koll på inför en nyinflyttning, som du säkert redan har insett! Men något som kan anses som en av de absolut viktigaste sakerna, är att teckna elavtal.

Samtidigt kan en nyinflyttning innebära att det är lite knapert om pengar och därför är det väl värt att hitta det billigaste elavtalet på marknaden!

Men hur går man tillväga för att hitta det billigaste elavtalet? Efter att du har läst igenom denna artikel kommer du förhoppningsvis ha funnit svaret på den frågan!

Hur hittar jag det billigaste elavtalet på marknaden?

Det kan vara väldigt tidsödande att själv gå in på alla elhandelsbolags hemsidor och jämföra priserna. Ännu svårare är det nog att ha alla priserna i huvudet.

Därför är det otroligt effektivt att använda sig av en hemsida som jämför elpriser åt dig! Vi rekommenderar starkt vår jämförelsetjänst på tecknael.se som du hittar här!

På tecknael.se kan du jämföra Sveriges alla 130 elbolag som tillsammans erbjuder över 6000 elavtal.

Hur du använder verktyget? Det är otroligt enkelt!

När du har kommit in på hemsidan ska du först skriva in vilken typ av avtal du vill ha. Här kan du välja mellan fast elpris, rörligt elpris eller mixavtal. Vad dessa avtal innebär kommer vi gå in på djupare senare i artikeln.

Sedan är det bara för dig att skriva in ditt postnummer och din förväntade elförbrukning/år. Om du är lite osäker på din årsförbrukning av el, kan du läsa om den genomsnittliga standardförbrukningen i en lägenhet här!

Efter att du har fyllt i typ av avtal, postnummer och förväntad årsförbrukning av el, trycker du på knappen "JÄMFÖR OCH SPARA".

Då får du upp olika elavtal som du bl.a. kan sortera på lägsta pris. Jämförelsetjänsten presenterar de mest fördelaktiga elavtalen för området du bor i med den förbrukning som du har angivit.

Det är alltså otroligt effektivt att använda sig av ett jämförelseverktyg för elavtal och det kommer att spara dig mycket tid. Det ger en bra överblick över vilka elavtal som finns på marknaden och det ger också dig som konsument en chans att göra ett aktivt bra elval!

Vilka faktorer påverkar priset på elavtalet?

Anledningen till att priset skiljer sig mellan olika elavtal, beror på flertalet faktorer. Att ha koll på dessa vid tecknande av elavtal kan vara lönsamt. Därför listar vi några av dessa påverkande faktorer nedan.

Ditt elnätsavtal

Ett elnätsavtal är ett avtal som du ingår med elnätföretaget som äger elnätet i området där du bor. Det finns ett elnätföretag för varje ort i landet som enligt monopolprincipen har ensamrätt på att transportera el. Du kan alltså inte välja elnätföretaget själv. Hur mycket elnätföretaget tar betalt beror på var i landet du bor samt på hur stor säkringen är, det vill säga hur mycket el du som mest kan använda vid ett och samma tillfälle.

Typ av avtal

Priset på elavtalet beror också på om du väljer att ha ett fast elavtal, ett rörligt elavtal eller ett mixat elavtal.

Fast elavtal

Detta innebär att du betalar ett fast pris per kilowattimme (kWh) hela avtalsperioden, oavsett vad som händer på elmarknaden. Du kommer då binda ditt kilowattimmepris i 6 månader upp till flera år. Under den perioden vet du exakt hur mycket du kommer att betala per kWh för den el du använder. Detta avtal kan därmed vara en ekonomisk trygghet.

Ofta är ett fast elavtal något dyrare än ett rörligt elavtal. Detta beror på att elhandelsföretaget tar en risk när det erbjuder ett fast pris då prisutvecklingen under avtalets bindningstid inte är känd. Elhandelsföretaget tar alltså risken att priserna stiger mer än väntat och därav kan de sätta priset ganska högt från början.

Rörligt elavtal

Med detta avtal kan elpriset variera från månad till månad då det rörliga elpriset följer den nordiska elmarknadens svängningar. Ett rörligt elpris är ofta billigare än ett fast elpris. Detta beror på att du slipper betala för att elhandelsföretaget tar risken med ett fast pris. Den risken tar du i så fall själv.

Ett rörligt avtal passar dig som tycker att det är okej att elpriset varierar, eftersom kostnaden ofta blir lägre över tid. Man har tidigare sett att det långsiktigt har lönat sig att ha rörligt pris istället för fast elpris, men ibland har det ändå varit billigare att teckna avtal med fast elpris. Vad som är mest förmånligt beror helt enkelt på elmarknaden.

Mixavtal

Ett mixavtal är en mix av ett fast avtal och ett rörligt avtal. Du betalar en del av din elanvändning till ett rörligt pris och resterande till ett fast pris. Vanligt är en 50/50 fördelning där elanvändningen delas jämt mellan ett rörligt och ett fast pris. Detta avtal väljs med fördel om du vill ha en lagom fördelning mellan risk och trygghet. En variant av detta är vintersäkrade elavtal där man har ett fast elpris under vintermånaderna och ett rörligt elpris under resterande månader.

Din förbrukning av el

Självklart påverkas priset på ditt elavtal av hur mycket el du förbrukar. Detta beror i sin tur till stor del på hur du bor. Om du bor i en lägenhet kommer din årsförbrukning av el vara betydligt lägre än om du bor i en villa. Självklart beror detta också på hur stor lägenhet du bor i.

Att tänka på för att få det billigaste elavtalet på marknaden

  • Välj ett elhandelsbolag från start: Om du inte aktivt gjort ett val av elhandelsföretag, t.ex. vid flytt till en ny bostad, blir du automatiskt tilldelad ett elhandelsföretag. Du betalar då ett tillsvidarepris, vilket är en typ av rörligt pris som följer utvecklingen på elbörsen men som rör sig trögare än ett avtal med rörligt pris. Tillsvidarepris är oftast det dyraste alternativet och upp emot 50 procent dyrare än ett rörligt eller fast avtal. Detta avtal gäller ända tills du byter det mot ett annat. Det kan därför vara lönsamt att söka upp det billigaste elavtalet på marknaden!
  • Ha koll på bindningstiden på elavtalet: Se till att vara uppmärksam på vilken bindningstid som står i elavtalet. Om du har tecknat ett elavtal för att sedan hitta ett billigare, kan det vara bra med en kortare bindningstid. Du kan välja bindningstid själv när du tecknar elavtal. Ofta blir elpriset lägre ju längre bindningstid du väljer eftersom elhandelsföretaget då har säkrat dig som kund en tid framöver.
  • Kolla upp uppsägningstiden: Uppsägningstid på ett elavtal visar hur lång tid du är tvungen att stanna i ett elavtal efter att du har sagt upp det. Om du i framtiden vill byta elavtal, gynnas du av att ditt nuvarande elavtal har en kort uppsägningstid. Vanligtvis har elavtal en till tre månaders uppsägningstid, men vissa har upp till 13 månaders uppsägningstid. Många avtal förlängs automatiskt när de löper ut. Därför är det viktigt att du själv aktivt säger upp det några månader i förväg.
  • Ha lite koll på elmarknaden: Även om du nu har tecknat det billigaste elavtalet, behöver det inte vara det billigaste i framtiden. Om du har ett rörligt avtal bör du hålla koll på elprisernas svängningar, och med ett bundet avtal bör du se över ditt elpris några månader innan avtalet löper ut.

Är elavtalet "El till inköpspris" det billigaste elavtalet på marknaden?

Termen "El till inköpspris" innebär ett rörligt elavtal där du får köpa elen till samma pris som elhandlaren köper in den för. Priset kan därför ändras från månad till månad.

Detta kan låta lite kontraproduktivt å elhandlarens vägnar eftersom det i teorin inte innebär någon vinst för dem. Samtidigt kan det låta som en bra och billig affär för dig, men detta är inte alltid fallet.

På Energimarknadsinspektionen (ei.se) menar de att elavtalet "El till inköpspris" ofta är en dålig affär. Detta pga. att det ofta tillkommer fasta avgifter som elhandlarna försöker gömma, varav avtalet blir betydligt dyrare än det först verkar.

Energimarknadsinspektionens genomgång visade, med hjälp av en jämförelse sajt, att ett antal elavtal som marknadsförs som "El till inköpspris" visade sig vara betydligt dyrare än de billigaste jämförbara rörliga elavtalen.

Genomgången med jämförelse sajten visade att du aldrig får köpa elen till samma pris som elhandlaren köper in den för. Istället hittade de avtal som för en lägenhetskund var drygt 55 procent dyrare än de billigaste jämförbara rörliga avtalen på jämförelse sajten.

Anledningen till detta är som sagt de fasta avgifter som läggs ovanpå inköpspriset. I granskningen hittade de exempel på elhandlare som hade en fast årsavgift på 948 kronor. För en genomsnittlig lägenhetskund innebär detta i praktiken ett extra påslag på 47 öre/kilowattimme.

Det är därför väldigt viktigt att du tar reda på vad avtalet "el till inköpspris" verkligen innebär. Fråga därför elhandlaren om ett jämförpris så att du får ett pris där alla fasta och rörliga delar av elpriset ingår.

Sammanfattning av hur du steg för steg väljer det billigaste och bästa elavtalet på marknaden

1. Gör ett aktivt val!

Lägg ner lite välinvesterad tid på att göra ett aktivt och bra val av elavtal! Gå in på tecknael.se och använd jämförelseverktyget för att hitta det billigaste och bästa elavtalet där du bor. Om du själv inte gör ett aktivt val av elavtal får du automatiskt ett så kallat "Anvisat avtal" hos ditt anvisade elbolag, vilket innebär att du oftast betalar onödigt mycket pengar för elen.

2. Fundera på typ av avtal

Bestäm dig för om du vill ha ett avtal med ett tryggt fast elpris eller ett rörligt elpris, som följer elbörsen. Välj ett rörligt avtal om du vill kunna ta del av låga elpriser, men samtidigt är beredd på att ta risken att priset på elen snabbt kan stiga. Vill du däremot ha bättre kontroll över elkostnaden så är ett fast avtal ett bättre alternativ. Om du vill ha någonting däremellan kan du välja ett mixat avtal.

3. Bestäm bindningstid på avtalet

Välj om du vill ha en längre bindningstid på ditt elavtal och därmed få chans till ett lägre pris eller om du vill ha en mer flexibel kortare bindningstid och betala ett något högre pris.

4. Kolla uppsägningstiden på avtalet

Kolla upp elavtalets uppsägningstid! Varje elavtal har en viss uppsägningstid som visar hur lång tid du är tvungen att stanna i ett elavtal efter att du har sagt upp det. Avtal hos olika elhandelsföretag kan skilja sig åt vad gäller uppsägningstid. Vanlig uppsägningstid är dock 14 dagar-1 månad. Kolla alltid upp uppsägningstiden på elavtalet innan du tecknar det för att slippa vänta länge om du vill byta elavtal.

Vanliga frågor

Vad gör TecknaEl?

Varför ska man byta elavtal?

Varför ska jag byta elavtal med hjälp av TecknaEl?

Kan man lita på de elpriser TecknaEl presenterar?

Vilka elhandelsbolag finns representerade på TecknaEl?

Finns det några risker med att byta elhandelsavtal?

Mer om hur du kan spara energi

Nätavtal

Vad är egentligen ett nätavtal, och hur påverkar ett nätavtal kostnaden för ditt elavtal? Ta reda på mer om nätavtal här!

Rörligt elpris

Vad är ett rörligt elpris och hur gör man för att teckna rätt elavtal med rörligt elpris? Låt TecknaEl hjälpa dig.

Fast elpris

Ett fast elpris är motsatsen till ett rörligt elpris. Men hur exakt fungerar ett fast elpris? Och varför finns det olika typer av elavtal med fast pris?

Vattenkraft

Sverige är ett av de länder som producerar och använder sig av vattenkraft mest i hela världen, nästan hälften av vår el kommer från vattenkraften. Vattenkraften orsakar nästan inga utsläpp från klimatgaser.

Så mycket kostar det att ladda elbilen

Kostnaden för att ladda elbil varierar beroende på batteriets storlek, väderförhållanden samt var du laddar. Vi går igenom olika laddningsalternativ samt hur du går tillväga.

Vindkraft

Vindkraft har använts i hundratals år. Förr i tiden så användes väderkvarnar, och idag så är det vindkraftverk. Elavtal med el från vindkraft behöver inte vara dyra - läst hur du hittar rätt!