Prisgaranti

Prisgaranti

Alltid lägsta pris
14 dagars ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Betala när du är nöjd
Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Jämför utan extra kostnad

Billigare el och elavtal under 2020?

Energimarknadsinspektionen har under sommaren publicerat nya intäktsramar för elnätsföretagen under åren 2020 - 2023. Dessa nya intäktsramar kan innebära att konsumenter får markant billigare el - med besparingar på upp till tjugo procent.

Billigare el 2020?

Avgifterna för elnäten har ökat mer än en fjärdedel under de senaste fem åren. Samtidigt så har nödvändiga investeringar uteblivit från elnätsföretagens sida - trots att elnätspriserna har drivits upp rejält.

Elnätsföretagen är redan idag kritiserade, och inte enbart på grund av sina höga priser. Elnätsbolag har monopol på att transportera elen, vilket gör att man inte kan välja ett elbolag man vill använda sig av.

Nu ser det dock ut som att det kan bli billigare el framöver, efter ett beslut av Energimarknadsinspektionen. Denna tillsynsmyndighet har nu visat upp intäktsramar som kommer att tvinga elnätsbolagen att sänka sina elnätspriser.

Ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen, Tony Rosten, är positiv till att elnätsföretagen får lägre intäktsramar att förhålla sig till. Enligt honom så har elnätsföretagen haft en onormalt hög avkastning.

“Nya regler och ändrade marknadsförutsättningar har inneburit att vi kraftigt sänker elnätsföretagens avkastning. Detta innebär sänkta elnätsavgifter för merparten av företagen,” kommenterade Rosten när de nya intäktsramarna först offentliggjordes under sommaren.

“Avkastningen har varit helt orimlig”

Rosten noterade även att elnätsföretagens tidigare avgiftshöjningar inte har reflekterats i utbyggnaden av elnäten. Istället så har de inneburit att konsumenter har fått bära kostnaden för att elnätsföretagen ska kunna ta hem allt större vinster. Faktum är att endast omkring 12,5% - 16,7% av avgiftshöjningarna har gått till investeringar i elnätet, enligt Energimarknadsinspektionens beräkningar.

“Rent krasst har avgiftshöjningarna bara inneburit ökade vinster för företagen, och det är ju det som är skälet till den ändrade regleringen. Avkastningen har varit helt orimlig,” noterade Rosten i en intervju med SvD Näringsliv. 

Dessutom talar elnätsbolagen årsredovisningar sitt tydliga språk - deras koffertar är välfyllda och kapital är inte någon bristvara.

Som ett resultat av dessa nya intäktsramar prognostiseras det att elnätsföretagen kommer att behöva sänka sina nätavgifter. Detta kan leda till märkbart billigare el redan under 2020. De som kommer att känna av de här sänkta avgifterna mest kommer att kunna se fram mot en sänkning av sina nätavgifter på närmare 20%.

I praktiken så beror denna sänkning på att Energimarknadsinspektionen har mer än halverat sin så kallade “kalkylränta” till 2,16%. Detta innebär att elnätsföretagen får sänkta krav på den vinst de ska generera. 

När elnätsföretagen får en minskad målsättningen kommer dessa behöva sänka sina elnätsavgifter för att inte gå med för mycket vinst. Det återstår att se exakt hur mycket billigare el dessa sänkningar kommer att innebära - men allt pekar på att dessa sänkningar kan ge billigare el och billigare nätavtal redan 2020.

Vanliga frågor

Vad gör TecknaEl?

Varför ska man byta elavtal?

Varför ska jag byta elavtal med hjälp av TecknaEl?

Kan man lita på de elpriser TecknaEl presenterar?

Vilka elhandelsbolag finns representerade på TecknaEl?

Finns det några risker med att byta elhandelsavtal?

Mer om hur du kan spara energi

Nätavtal

Vad är egentligen ett nätavtal, och hur påverkar ett nätavtal kostnaden för ditt elavtal? Ta reda på mer om nätavtal här!

Vindkraft

Vindkraft har använts i hundratals år. Förr i tiden så användes väderkvarnar, och idag så är det vindkraftverk. Elavtal med el från vindkraft behöver inte vara dyra - läst hur du hittar rätt!

Spara energi i badrummet

Spara pengar och var snäll mot miljön! Vi ger dig tipsen om hur du sparar energi i badrummet.

Rörligt elpris

Vad är ett rörligt elpris och hur gör man för att teckna rätt elavtal med rörligt elpris? Låt TecknaEl hjälpa dig.

Vattenkraft

Sverige är ett av de länder som producerar och använder sig av vattenkraft mest i hela världen, nästan hälften av vår el kommer från vattenkraften. Vattenkraften orsakar nästan inga utsläpp från klimatgaser.

Flera faktorer som påverkar elpriset

Vad du får för elräkning beror på flera olika faktorer, såsom väder, valutor, tillgång & efterfrågan, vart du bor och vilket elavtal du tecknat. I den här artikeln går vi igenom flera faktorer som påverkar elpriset.