Prisgaranti

Prisgaranti

Alltid lägsta pris
14 dagars ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Betala när du är nöjd
Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Jämför utan extra kostnad

Skyllbergskraft

Skyllbergskraft AB

Skyllbergs Bruk i södra Närke är kanske landets äldsta företag med svenskt ägande. De senaste 400 åren har det varit ett familjeföretag, men vår tradition att hantera järn går tillbaka längre än så. I ett gåvobrev från 1346 omtalas Skyllberg för första gången i sammanhanget järnhantering. Att driva ”bruk” innebär att bedriva en mångfacetterad verksamhet. Så har vi arbetat i flera sekler och vi hoppas få fortsätta med det. Det är en styrka att ha flera ben att stå på. Kärnan i brukets verksamhet är dotterbolaget Skyllberg Industri AB med anläggning i Kårberg där vi tillverkar och bearbetar stålprodukter. Bruket omfattar också ett elkraftnät med 1400 abonnenter. Handeln med el sker via dotterbolaget SkyllbergsKraft AB, och våra elkunder återfinns främst inom vårt eget elnät. På traditionellt bruksvis omfattar verksamheten även jord- och skogsbruk samt uthyrning av bostäder. Våra dotterbolag Degerfors Förzinknings AB och Nils Ahlgren AB har verksamheter som kompletterar och tryggar arbetet i Skyllberg och Kårberg.

Information
Org.nr: 556196-6846
Adress: Skyllbergsvägen 11, 69499 Skyllberg
Omsättning: 5930 tkr
VD: Gustaf Svensson
Skyllbergskraft AB

Vanliga frågor

Vad gör TecknaEl?

Varför ska man byta elavtal?

Varför ska jag byta elavtal med hjälp av TecknaEl?

Kan man lita på de elpriser TecknaEl presenterar?

Vilka elhandelsbolag finns representerade på TecknaEl?

Finns det några risker med att byta elhandelsavtal?