Elbyte med prisgaranti

Elbyte med prisgaranti

Jämför och byt gratis

Jämför och byt gratis

14 dagars ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten AB

Teckna elavtal hos oss så får du lokalproducerad el från skog, vatten och vind – till 100 procent förnybar. Vår el kommer dels från kraftvärmeverket på Ingarvet där vi eldar biobränsle (skogsråvara), dels från våra vatten- och vindkraftverk runt om i kommunen. Ren el, helt enkelt.

100 % förnyelsebar ursprungsmärkt el (Biobränsle, vattenkraft och vindkraft)

Information
Org.nr: 556509-6731
Adress: Box 213 , 79125 Falun
Omsättning: 771085 tkr
VD: Per Dahlberg
Villkor
Falu Energi & Vatten AB

Vanliga frågor

Vad gör TecknaEl?

Varför ska man byta elavtal?

Varför ska jag byta elavtal med hjälp av TecknaEl?

Kan man lita på de elpriser TecknaEl presenterar?

Vilka elhandelsbolag finns representerade på TecknaEl?

Finns det några risker med att byta elhandelsavtal?