Prisgaranti

Prisgaranti

Alltid lägsta pris
14 dagars ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Betala när du är nöjd
Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Jämför utan extra kostnad

Alvesta Energi

Alvesta Energi AB

Alvesta Energi är en energikoncern inom Alvesta Kommunföretag. Sedan 2006 består koncernen av Alvesta Energi och dotterbolaget Alvesta Elnät. Alvesta Energi äger 100% av BIVA, en av ägarna till Wexnet, ett gemensamt bredbandsbolag för Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommun.

Bolaget bedriver två tillståndspliktiga verksamheter och en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Samtliga verksamheter påverkar miljön genom utsläpp i luften av i huvudsak kvävedioxid, kolmonoxid och stoft. Miljöpåverkan uppkommer vid produktion av fjärrvärme, som i huvudsak produceras genom förbränning av biobränsle.

Information
Org.nr: 556525-6228
Adress: Blädingevägen 22, 34230 Alvesta
VD: Mats Karlsson
Villkor
Alvesta Energi AB

Vanliga frågor

Vad gör TecknaEl?

Varför ska man byta elavtal?

Varför ska jag byta elavtal med hjälp av TecknaEl?

Kan man lita på de elpriser TecknaEl presenterar?

Vilka elhandelsbolag finns representerade på TecknaEl?

Finns det några risker med att byta elhandelsavtal?