Prisgaranti

Prisgaranti

Alltid lägsta pris
14 dagars ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Betala när du är nöjd
Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Jämför utan extra kostnad

Den Billigaste Gröna Elen - Sol, vind eller vatten

Undrar du vilken som är den billigaste gröna elen på marknaden just nu och vad begreppet "grön el" egentligen innebär?

Vi kan börja med att förklara att grön el är den el som kommer från förnyelsebara energikällor. Förnyelsebara energikällor är energikällor som förnyas i snabb takt och är oändliga.

Detta betyder i sin tur att produktionen av el som kommer från förnyelsebara energikällor inte bidrar till utsläpp av koldioxid och inte förbrukar jordens resurser.

Grön el har därmed minimal klimatpåverkan och är det bästa alternativet för dig som ansvarstagande konsument.

Exempel på de främsta förnyelsebara energikällorna är sol, vind och vatten. Du hör säkert att de ständigt pratar om solceller, vindkraftverk och vattenkraftverk på t.ex. nyheterna. Det är dessa konstruktioner som genererar den energi som i sin tur konverteras till el. Elen är därmed en typ av energibärare för all energi.

Vi kommer att gå igenom just sol, vind och vatten som förnyelsebara energikällor samt ge dig svar på vilken av dessa som utgör den billigaste gröna elen på marknaden just nu.

Men om du redan nu vill ta en titt på vilka energikällor som de billigaste elavtalen använder sig av, kan du använda vårt jämförelseverktyg här!

Med jämförelseverktyget kan du hitta de billigaste elavtalen där du bor samt även se vilka energikällor som genererar elen i avtalen. Ett väldigt lätt och effektivt sätt för att hitta ett bra elavtal!

Så, vilken är den billigaste gröna elen på marknaden just nu?

1. Vattenkraft

Vattenkraft är den billigaste gröna elen av de tre förnyelsebara energikällor som vi går igenom här. Vattenkraften är också den mest använda förnybara energikällan i Sverige och den står idag för ca 45% av den svenska elproduktionen.

El från vattenkraft utvinns ur strömmande vatten genom att rörelseenergin i vattnet omvandlas till elektricitet i ett vattenkraftverk. När elproduktionen och elförbrukningen är låg, lagrar man vattnet i magasin och vattnet har därmed ingen rörelseenergi. När efterfrågan ökar igen, släpps vattnet från magasinet och den sparade energin omvandlas till elektricitet. På så sätt kan man på ett effektivt sätt anpassa produktionen efter behov, vilket är anledningen till att vattenkraft är en effektiv energikälla.

2. Vindkraft

Vindkraft är den energikälla som växer snabbast. Under de senaste tio åren har utvecklingen av vindkraften gått framåt och så mycket som tiodubblat kraftverkens effektivitet. Därav kan ett enda vindkraftverk idag producera förnybar el motsvarande årsförbrukningen av hushållsel i 1 300 hem!

Vindkraftverk utnyttjar vinden som får vindkraftverkets vingar, rotorbladen, att snurra. Denna rotation ger upphov till den rörelseenergi som omvandlas till el i en generator. Ett vindkraftverk börjar producera el när det blåser 4 m/s och fortsätter att producera el upp till 25 m/s. Vid högre vindstyrkor stänger man av vindkraftverket på grund av säkerhetsskäl. Därmed är vindkraftverk effektiva hos oss i norr där det blåser mycket!

3. Solkraft

Av el från vatten, vind och sol, utgör el från solen den dyraste gröna elen. Dock är energi från solen helt klart på frammarsch och priset sjunker ständigt pga. den snabba utvecklingen. Visste du t.ex. att en timmes solstrålning ger mer energi än vad mänskligheten förbrukar under ett helt år? Bara det visar på de möjligheter som solen ger oss! Idag utnyttjar vi endast en liten del av solens energi, men många inser alltmer den utvecklingspotential som finns i solkraften.

Man utvinner el från solkraft genom att solcellerna på solpaneler fångar upp solens strålar. Solcellerna omvandlar sedan solens strålar till elektricitet. De elhandelsföretag som erbjuder el från solkraft köper ofta in den från svenska producenter som säljer sitt överskott av el. Det är också vanligt att privatpersoner sätter upp solpaneler på sina hustak och därmed producerar sin egen el. Genom att du producerar din egen el slipper du betala skatt, moms och en rörlig elnätsavgift som du annars betalar på all el som du köper. Detta gör det långsiktigt lönsamt för många att investera i solceller.

Positivt (+) och negativt (-) med de förnyelsebara energikällorna

Vattenkraft
+ Billigast
+ Inga koldioxidutsläpp 
+ Oberoende av väderlek för att producera energi
- Djur- och växtlivet störs och förstörs ibland helt när man bygger vattenkraftverk - Fiskar dör i vattenkraftverkets turbiner

Vindkraft
+ Effektivt i Norden där det blåser mycket
+ Inga koldioxidutsläpp
- Fåglar kan skada sig om de flyger in i vindkraftverken
- Vindkraftverk kan ge upphov till buller

Solkraft
+ Ger upphov till mycket energi på kort tid
+ Inga koldioxidutsläpp
+ Lätt att underhålla
- Dålig elproduktion under vintern och molnighet
- Hög kostnad för att installera egna solceller

Är den gröna elen billigare än el från icke förnyelsebara energikällor?

Svaret på denna fråga beror självklart på vilken typ av grön el samt vilken typ av icke förnyelsebar energikälla (fossilt bränsle) man syftar på.

Men tack vare att utvecklingen inom vind- och solenergi har kommit så långt, är dessa energikällor nu ofta ett billigare alternativ än de fossila bränslena kol och gas. Det skriver Svenska Dagbladet (svd.se).

Enligt investmentbanken Lazard har priset för solenergi sjunkit med nästan 90 % på tio år. I artikeln från Svenska Dagbladet konstaterar man också att el från sol och vind i Indien nu kostar häften så mycket som el från nya kolkraftverk.

Detta visar tydligt på att utvecklingen av grön el snabbt går framåt och blir billigare. Samtidigt kan icke förnyelsebara energikällor som förbränning av kol och olja ses som osäkra energikällor i framtiden. Detta pga. att kol och olja inte finns i obegränsad mängd, utan istället snabbt minskar.

I och med att utbudet av dessa fossila bränslen minskar kan vi förvänta oss att priset på bränslena kommer att stiga. I och med att priset på bränslena stiger kan vi också förvänta oss att vi får betala ett högre pris för elen från de fossila bränslena.

Om politiker också inför skatter på utsläppen från icke förnyelsebara energikällor, kan vi förvänta oss att priset på el från icke förnyelsebara energikällor kommer att stiga ännu mer.

Det är alltså tydligt att den gröna elen blir allt mer populär och prisvärd på elmarknaden. I framtiden kommer kostnaden för el från förnyelsebara energikällor antagligen att sjunka ännu mer pga. den snabba utvecklingen inom området.

Samtidigt kan vi förvänta oss att el från icke förnyelsebara energikällor kommer att bli dyrare pga. minskad tillgång till fossila bränslen.

Vanliga frågor

Vad gör TecknaEl?

Varför ska man byta elavtal?

Varför ska jag byta elavtal med hjälp av TecknaEl?

Kan man lita på de elpriser TecknaEl presenterar?

Vilka elhandelsbolag finns representerade på TecknaEl?

Finns det några risker med att byta elhandelsavtal?

Mer om hur du kan spara energi

Så mycket kostar det att ladda elbilen

Kostnaden för att ladda elbil varierar beroende på batteriets storlek, väderförhållanden samt var du laddar. Vi går igenom olika laddningsalternativ samt hur du går tillväga.

Flera faktorer som påverkar elpriset

Vad du får för elräkning beror på flera olika faktorer, såsom väder, valutor, tillgång & efterfrågan, vart du bor och vilket elavtal du tecknat. I den här artikeln går vi igenom flera faktorer som påverkar elpriset.

Spara energi i badrummet

Spara pengar och var snäll mot miljön! Vi ger dig tipsen om hur du sparar energi i badrummet.

Fast elpris

Ett fast elpris är motsatsen till ett rörligt elpris. Men hur exakt fungerar ett fast elpris? Och varför finns det olika typer av elavtal med fast pris?

Spara på elen - Få ned kostnaden och tänk miljövänligt

Just nu är det många som jobbar hemifrån, detta resulterar i att hushållens elanvändning ökar. Det är viktigt att tänka på miljön och att inte använda mer el än vi behöver. I den här artikeln tipsar vi om hur du, med små medel, kan hålla nere elanvändningen, vilket är bra för både plånboken och miljön

Vad är kWh (kilowattimme)?

Förvirrad av olika energibegrepp? Lär dig precis vad som menas med kWh (kilowattimme) och hur detta påverkar din energiförbrukning.